Optisen alan työtehtävät

Optisen alan työtehtävät –kategoriasta löydät optikon kirjoituksia optisen alan työtehtävistä ja yleensä työelämästä optisella alalla.

Olen kirjoittanut muun muassa optikon työstä ja optisen myyjän työstä sekä optikon eli optometristin palkkauksesta.

Optikon eli optometristin palkka

Optikon palkka tuntuu kiinnostavan etenkin alaa harkitsevia nuoria nettikeskustelujen perusteella. Optinen ala on naisvaltaistunut kovasti viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Mielestäni tämä näkyy valitettavasti palkkauksessa jonkin verran. Optikon palkka on kuitenkin ihan asiallinen, kun palkkaa verrataan muihin terveydenhuoltoalan palkkoihin kuten esimerkiksi sairaanhoitajiin. Tällä hetkellä optikon vähimmäispalkka on 2 460 euroa kuukaudessa. Uskoakseni kuitenkin aika harva tekee […]

Optikon työstä

Optikot työskentelevät lähes aina optikkoliikkeissä joko työntekijänä tai yrittäjänä. Muita työpaikkoja voivat olla optisen alan tukkuliikkeet, sairaalat tai tutkijan työ. Näiden määrä on kuitenkin todella vähäinen. Lisäksi optikko voi toimia asiantuntijana esimerkiksi työterveyshuollossa. Pieni määrä optikoista toimii myös opettajina opettamassa tulevia optikoita. Aikaisemmin optikon työ oli pääasiassa arkisin tapahtuvaa päivätyötä. Nykyään työajat ovat muuttuneet varsin ilta- […]

Optisen myyjän työ

Optikkoliikkeissä ei työskentele pelkästään optikoita tai optometristeja. Liikkeessä voi työskennellä myös optisia myyjiä, hiojia, silmälääkäreitä ja vastaanottoavustajia. Silmälääkärit käyvät optikkoliikkeen tiloissa pitämässä yksityisvastaanottoa. Yleensä he eivät kuulu varsinaisesti liikkeen henkilökuntaan, vaan ovat itsenäisiä ammatinharjoittajia joille optikkoliike tarjoaa työskentelytilat. Isoissa liikkeissä, joissa on useampia silmälääkäreitä, voi toimia erillinen vastaanottoavustaja. Tällöin vastaanottoavustaja toimii silmälääkärin avustajana mittaamalla asiakkaidenlasien […]

Optiikkahiojan työ

Optiikkahiojan työ on hyvin perinteinen optisen alan työtehtävä. Optiikkahiojan työtehtäviin kuuluu silmälasien valmistaminen ja korjaaminen optikkoliikkeissä tai erillisillä keskushiomoilla. Optikkohioja tekee siis niin sanotun muotoonhionnan linsseille, joihin on ensin linssitehtaassa hiottu tarvittava voimakkuus ja tehty halutut pinnoitteet. Optiikkahioja hioo linssit asiakkaan kehyksen muotoiseksi siten, että linssit ovat asennettu optisesti oikein eli silmäteräväli ja rajankorkeus ovat […]

Mitä optikko toivoo harjoittelijalta tai kesätöihin tulevalta opiskelijalta?

Näin kesän alussa kun optometristiopiskelijat ovat aloittamassa kesätöitä mietityttää varmasti monia opiskelijoita mitä heiltä odotetaan ja halutaan kesätöissä. Sama koskee myös opiskeluihin kuuluvia harjoittelujaksoja. Tässä kirjoituksessa olen kertonut omia mielipiteitäni asiasta ja toivomuksiani opiskelijoille. Harjoittelussa vai kesätyössä? Mielestäni on erittäin tärkeää, että liikkeellä, ohjaavalla optikolla sekä opiskelijalla on yhteinen näkemys siitä onko opiskelija harjoittelijana harjoittelemassa […]

Optikon työpaikka avoinna Helsingin Yliopistollisessa sairaalassa

Tällä hetkellä HUS:ssa on avoinna mielenkiintoinen optikon työpaikka. Optikkoa haetaan silmätautien kuntoutuspoliklinikalle, jossa tarjotaan erilaisia palveluita näkövammaisille potilaille. Ilmoituksen mukaan työhön kuuluu seuraavat tehtävät. ” Optikon työhön kuuluu näöntarkastukset, silmälasisovitukset, apuvälinesovitukset ja niiden opastus sekä neuvonta. Optikko osallistuu asiakkaiden hoitopolun suunnitteluun ja kuntoutussuunnitelmiin.” Niin sanottuja sairaalaoptikoita löytyy isoimmista sairaaloista eli yliopistollisista sairaaloista ja keskussairaaloista. Tarkkaa […]

Työviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät – miksi viihdyn edelleen optikon työssäni?

Aikaisemmassa kirjoituksessani optikoiden työssä viihtymisessä lupasin kirjoittaa myös siitä miten itse viihdyn työssäni ja mitkä asiat vaikuttavat tähän. Edellisen kirjoituksen varsin negatiivisesta sävystä huolimatta koen edelleen viihtyvän hyvin työssäni. Tällä hetkellä uskonkin pysyväni alalla eläkeikään saakka. Alla tärkeimmät omaan työviihtyvyyteeni vaikuttavat tekijät. Tärkein asia minulle on, että koen omaavani edelleen riittävästi aikaa palvella jokainen asiakas […]

Optikoiden työssä viihtymisestä – miksi liian moni optikko harkitsee alan vaihtamista?

Olen tavannut kesän aikana useita optikkokollegoita ympäri Suomea. Kuulumisia vaihtaessa varsin monen ihmisen viesti on ollut se, että töissä on todella raskasta ja työtä pitäisi tehdä aina vaan nopeammin ja nopeammin. Samoin moni kollega on tuntenut, että heitä painostetaan työssään. Toki moni optikko myös viihtyy työssään erittäin hyvin, mutta huonosti työssään viihtyvien kokemukset saivat minut […]

Harvoin tarjolla oleva työpaikka avoinna optikolle

Huomasin, että Kuopiossa etsitään optikkoa vakituiseen työsuhteeseen yliopistollisen sairaalan silmäosastolle. Nämä sairaaloissa optikoille avoinna olevat työpaikat ovat niin harvinaisia, että päätin kirjoittaa aiheesta oman kirjoituksen. Eihän sitä ikinä tiedä, vaikka joku blogiani lukeva optikko innostuisi paikasta. Työvoimatoimiston sivuilla olevassa ilmoituksessa tehtävää kuvataan kuvaan näin. “Optikon tehtäviin kuuluu mm. näöntutkimus, silmä- ja piilolasien määrääminen, sovittaminen ja […]

Esimiehenä optikko vai joku muu?

Keskustelin hyvän ystäväni kanssa hänelle uutena tulleesta tilanteesta, eli esimiehestä, jolla ei ole optikon koulutusta. Tässä tapauksessa tilanne oli aiheuttanut ongelmia, koska kyseinen esimies ei ollut selvillä optikon työstä säätelevästä lainsäädännöstä. Tämä sai minut miettimään laajemminkin asiaa ja sitä kuinka paljon sillä on merkitystä onko optikkoliikkeen esimies itse optikko vai ei. Itselläni on ollut esimiehenä […]

Toimiiko Suomessa valeoptikoita?

Viimeisten kuukausien aikana mediassa on ollut paljon esillä valelääkärit, valesairaanhoitajat ja vale-eläinlääkärit. Näiden paljon näkyvyyttä saaneiden tapausten lisäksi eri medioissa uutisoitiin myös tapaus, jossa Korkein oikeus tuomitsi optikkoliikkeessä hiojana toimineen henkilön 30 päiväsakkoon luvattomasta terveydenhuollon ammattitoimen harjoittamisesta. Tässä tapauksessa hioja oli auttanut asiakkaita valitsemaan sopivia linssejä. En tunne asiaa muuten kuin lukemani perusteella, mutta itse […]