Hyvä piilolinssisovitus

Tilaa piilolinssit tai aurinkolasit Lensonilta

Nopea toimitus - Aina edulliset hinnat - Ilmainen palautus

Tilaa nyt Lensonilta

Vaikka suositus hyvästä piilolinssisovituksesta on ollut olemassa jo vuosia, tulee vastaan edelleen asiakkaita, joiden piilolinssisovitus on valitettavasti tehty niin sanotusti “vasemmalla kädellä”.

Vastaan on tullut esimerkiksi asiakkaita, jotka ovat kysyneet pääsyä vuosikontrolliin, koska heidän silmiään ei ole tutkittu pitkään aikaan. Näissä tapauksissa optikko on kuulemma tilannut uusia linssejä vanhoilla tiedoilla ja jättänyt kontrollin kokonaan tekemättä.

Toki myös asiakkaat unohtavat piilolinssisovituksen tai piilolinssikontrollin merkitykset aina välillä.

Tässä kirjoituksessa selvitän Optiikan eettisen neuvoston työryhmän kokoamien suositusten pohjalta mitä hyvä piilolinssisovitus käytännössä tarkoittaa ja mitä siihen kuuluu.

Piilolinssisovituksessa käyneen asiakkaan on hankala tietää onko hänelle tehty piilolinssisovitus tehty oikein ja huolella. Tämän takia toivonkin kirjoituksen kertovan minkälainen hyvä piilolinssisovitus on ja mitä siihen kuuluu.

[ad#piilarit]

1. Esitutkimus

Esitutkimuksessa selvitetään miksi ja milloin asiakas haluaa käyttää piilolinssejä. Tässä yhteydessä selvitetään myös aiempi piilolinssien käyttäminen ja kokemukset. Lisäksi selvitetään mahdollisten sairauksien ja lääkitysten vaikutus piilolinssien käyttöön. Tärkeää tietoa optikolle on myös käyttöolosuhteet ja työ sekä harrastukset.

2. Silmien perustutkimus

Silmien perustutkimus sisältää näöntutkimuksen piilolinssejä varten ja silmien ulkoisten osien kuten luomien, sidekalvon ja sarveiskalvon anatomian sekä terveydentilan tarkastelun mikroskoopin avulla.

Löydökset kirjataan asiakkaan potilastietoihin silmänterveyden tilaa kuvaavien taulukoiden avulla. Näin seuraavan tutkimuksessa on helppo havaita mahdolliset muutokset silmässä. Lisäksi tässä yhteydessä mitataan sarveiskalvon kaarevuus.

3. Piilolinssisovitus

Piilolinssisovituksessa optikko valitsee asiakkaan käyttötarpeeseen sopivan linssin. Mikroskooppitutkimuksessa arvioidaan linssin istuvuus eli keskiöityykö linssi silmään, liikkuuko se sopivasti ja ovatko halkaisija ja kaarevuus sopivat. Lisäksi tarkastetaan kuinka asiakas näkee linsseillä, eli tässä nähdään onko valittu piilolinssivoimakkuus sopiva vai tuleeko sitä muuttaa. Lisäksi asiakkaalle annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet linssien käytöstä ja hoidosta.

4. Jälkitarkastus

Jälkitarkastus tehdään piilolinssien käyttämisen aloittaville ja piilolinssimerkkiä vaihtaville henkilöille noin yhden viikon – kuukauden sisällä piilolinssisovituksesta. Myös jälkitarkastus on aina yksi osa hyvää piilolinssisovitusta.

Jälkitarkastuksessa on tärkeää selvittää asiakkaan henkilökohtaiset tuntemukset siitä miltä linssit ovat tuntuneet ja miten niillä on nähnyt.

Jälkitarkastuksessa arvioidaan piilolinssien toimivuutta mikroskoopin avulla samaan tapaan kuin sovituksen yhteydessä. Tämän avulla varmistetaan että silmien terveydentilassa ei ole tapahtunut muutoksia ja linssien istuvuus on hyvä. Lisäksi tarkastetaan näkeminen linssien kanssa.

Tarvittaessa tässä vaiheessa voidaan tehdä muutoksia linssien parametreihin ja voimakkuuteen.

Jälkitarkastuksessa arvioidaan myös hoitomenetelmän sopivuus sekä määritetään seurantatarkastuksen eli piilolinssikontrollin ajankohta.

Mikäli optikko toteaa tässä vaiheessa, että piilolinssien käytölle ei ole estettä, voidaan kirjoittaa piilolinssimääräys.

5. Seurantatarkastus eli piilolinssikontrolli

Piilolinssikontrollin ajankohta määräytyy käytössä olevan linssityypin, käyttötottumusten ja käyttäjän mukaan. Suositeltava tarkastusväli on yksi vuosi ja enimmillään väli voi olla kaksi vuotta. Optikko voi määrittää myös lyhyemmän seurantatarkastusajan. Piilolinssien sovituksen jälkitarkastuksen tehnyt optikko määrittää kuinka pitkään piilolinssiresepti on voimassa, eli koska seuraavan kerran on viimeistään tultava optikolle.

Mikäli asiakkaalla on ongelmia linssien kanssa saa ja pitääkin kontrolliin tulla aikaisemmin.

Kontrollikäynnillä varmistetaan piilolinssien voimakkuus ja tutkitaan silmien ulkoiset osat kuten perustutkimuksessa. Lisäksi arvioidaan piilolinssien käytön vaikutusta silmään. Seurannassa selviää onko tarvetta linssityypin, käyttöaikojen, linssin vaihtovälin tai hoitomenetelmän vaihtoon.

Mikäli estettä piilolinssien käytölle ei ole, optikko uusii piilolinssimääräyksen ja samalla sovitaan uuden kontrollin ajankohdasta.

Mitä tietoja piilolinssimääräyksessä on oltava?

Piilolinssimääräyksessä tulee ilmetä määrätty piilolinssi parametreineen, hoitomenetelmä, määräyksen päivämäärä, voimassaoloaika sekä määräyksen antaja.

Mitä piilolinssisovitus maksaa?

Yleensä piilolinssisovitukset hinnoitellaan kolmeen hintaluokkaan.

Ensimmäisiä piilolinssejä hankkivalle asiakkaalle tehtävä niin sanottu ykkössovitus, maksaa paikasta riippuen noin 30-60 euroa. Ykkössovitus kestää tunnista kahteen ja se sisältää yleensä piilolinssisovituksen, käytönopetuksen sekä jälkitarkastuksen.

Kun vanha piilolinssien käyttäjä haluaa vaihtaa linssimerkistä toiseen, puhutaan vaihtosovituksesta. Tämä maksaa paikasta ja linssimerkistä riippuen noin 20-50 euroa. Vaihtosovitukseen kuluu kokonaisuudessaan aikaa puolesta tunnista tuntiin ja se sisältää yleensä piilolinssisovituksen ja jälkitarkastuksen.

Piilolinssikontrolli eli seurantatarkastus on piilolinssien käyttäjällä vuosittain tehtävä tarkastus. Kontrollin hinta on paikasta riippuen 15-40€. Aikaa kontrolliin kuluu noin 20-30 minuuttia.

Nykyään myös erilaisia hinnoittelumalleja on otettu käyttöön. Osa liikkeistä tarjoaa esimerkiksi tarkastukset ja kontrollit maksutta, jos asiakas ostaa tietyllä euromäärällä piilolinssejä liikkeestä vuoden aikana.

Joissain liikkeissä saattaa olla myös niin sanottuja vuosisopimuksia. Tällöin kerran vuodessa maksetaan tietty summa mikä sisältää kaikki mahdolliset kontrollit ja tarkastukset.

Piilolinssisovituksen hinnoittelu ja nettitilaukset syynä laiminlyönteihin?

Olen kovasti miettinyt mistä huolimattomasti tehdyt piilolinssisovitukset johtuvat. Yksi tekijä tähän on varmasti se, että monessa liikkeessä ei viitsitä panostaa piilolinssipuoleen, koska asiakkaiden ajatellaan tilaavan kuitenkin piilolinssit netistä.

Lisäksi ainakin joissakin paikoissa piilolinssien sovitus on hinnoiteltu niin alas, että se aiheuttanee paineita sovituksen liian nopeaan tekemiseen.

Kirjoitus on julkaistu alun perin 7.6.2009 ja päivitetty 20.9.2013.

Tilaa piilolinssit tai aurinkolasit Lensonilta

Nopea toimitus - Aina edulliset hinnat - Ilmainen palautus

Tilaa nyt Lensonilta

Muut kirjoitukset samasta aiheesta

Kysy optisen alan ammattilaisilta

Blogissa kerrotaan näkemiseen liittyvistä asioista ja vastataan lukijoiden kysymyksiin. Tähän mennessä olemme vastanneet noin 1 000 kysymykseen. Kysymyksesi voit lähettää täältä tai kommentoida aiheeseen liittyvää kirjoitusta.


Lähetä kysymys optikolle täältä
Piilolinssioptikko Facebookissa

Kysymykset, vastaukset ja kommentit

 1. Anonyymi says

  Hei!
  Kiitos hyvästä blogista. Minua veilä mietityttää se, että saako piilolinssit liikkeestä heti mukaan?

 2. Hei!
  Yleensä asiakas saa linssiparin heti mukaansa edellyttäen, että liikkeen varastosta löytyy sopivat sovituslinssit. Tämä linssi silmässä tullaan sitten jälkitarkastukseen.

  Mikäli asiakkaalla on “harvinaiset” voimakkuudet tai tarvitaan erikoislinssit voidaan linssit joutua tilaamaan.

  Varsinaiset myyntipakkaukset eli isommat määrät linssejä joudutaan yleensä tilaamaan. Joissain liikkeissä saattaa kuitenkin olla jonkin verran kertakäyttö- ja kuukaudenlinssejä suoraan varastossa myyntipakkauksissa.

 3. Ihmettelijä says

  Hei!

  Onkohan sillä mitään väliä tekeekö piilolinssien kontrollitarkastuksen silmälääkäri vai optikko? Minulle nimittäin silmälääkäri teki silmien tutkimisen ja piilolinssien sovituksen, mutta jälkitarkistuksen teki optikko. Silmäsairauksia minulla ei ole, ainakaan mistään sellaisesta ei ole missään vaiheessa mainittu. Nyt olen vuoden käyttänyt piilolinssejä ja olisi aika mennä piilolinssikontrolliin. Mitään haittavaikutuksia piilolinsseistä en ole huomannut, paitsi että silmät ovat joskus aamuisin kuivat, mikä ei kylläkään ole säännöllistä.

  Mietin asiaa koska monessa paikassa sanotaan että optikko hoitaisi kontrollitarkistuksen, mutta äitini epäilee ettei optikolla ole tarvittavaa koulutusta tutkia esim. ovatko silmien verisuonet ärtyneet piilolinssien takia, yms. Onko optikko pätevä tutkimaan silmän verisuonia tai muita rakenteita, joihin piilolinssit olisivat voineet vaikuttaa?

  Kiitos vastauksesta jo etukäteen.

 4. Hei Ihmettelijä!

  Suomessa laki määrittää, että jokaisen piilolinssejä sovittavan optikon on suoritettava erillinen lisäkoulutus, joka antaa valmiuden sovittaa piilolinssejä. Tätä lakia ei olisi säädetty, ellei optikon koulutus yhdessä lisäkoulutuksen kanssa antaisi valmiuksia havaita esimerkiksi piilolinssien aiheuttamia muutoksia silmiin.

  Olen myös sitä mieltä, että keskimäärin optikot ovat tutustuneet paremmin markkinoilla oleviin piilolinsseihin. Eli mielestäni optikoilla on parempi käsitys markkinoilla olevista erilaisista piilolinsseistä ja niiden käyttösuosituksista. Tietenkin löytyy myös silmälääkäreitä, jotka ovat perehtyneet piilolinsseihin laajemminkin, mutta keskimäärin optikot ovat tässä asiassa edellä.

  Mikäli äitisi kuitenkin haluaa sinun käyvän nimenomaan silmälääkärissä piilolinssikontrollissa, niin ei siitä mitään haittakaan ole.

  Silmälääkärin tekemällä piilolinssimääräyksellä pystyt ostamaan linssit optikolta. Määräyksessä kerrotaan linssityyppi mittoineen sekä voimakkuuksineen.

 5. Hei ja kiitos mahtavasta blogista! Tästä on ollut suurta apua piilolinssien käytön aloituksessa ja tulee varmasti olemaan myös jatkossa. Hienoa huomata että vielä on asiansa osaavia ja hoitavia optikkoja. Muutamia kertoja olen jo jotain mieltäni askarruttavaa meinannut kysyä mutta asia on jäänyt kun kysymyksestä on muodostunut romaani pieleen menneistä sovituksista tai silmälasien vääntelystä.. Täytyy tälläkertaa yrittää pitää homma suht lyhyenä. 🙂

  Eli käytin 10 paria kertakäyttöpiilolinssejä jotka tuntuivat jatkuvasti huonolta ja silmän pinnalle tuli reilusti pieniä verisuonia (sain ensimmäisessä “jälkitarkastuksessa” 5 paria lisää samoja linssejä kun kerroin niiden tuntuvan huonolta). No nehän eivät sitten lopulta liikkuneetkaan silmässäni kunnolla ja viimeisen parin kanssa tuntui lopulta melkein kuin joku olisi viiltänyt toista silmääni. No minulle annettiin paketti toisia linssejä että joskos nyt tärppäisi. Parin päivän päästä noiden edellisten linssien käytöstä tulin käyttäneeksi/kokeilleeksi näistä uusista ensimmäisen parin ja jo lähteneetkin pienet verisuonet palasivat takaisin ja linssit eivät tuntuneet mukavilta vaikkakin pientä eroa edellisiin oli huomattavissa. Mietinkin olisiko tuossa käytössä pitänyt pitää vähän suurempi tauko ja antaa silmien palautua kunnolla ja mahdollisesti odottaa että nuo suonetkin katoavat?

 6. Hei Mika!
  Mukavaa, että blogistani on ollut hyötyä.

  Henkilökohtaisesti suosittelen, että silmien annetaan rauhoittua niin kauan kunnes silmissä olevat muutokset ovat hävinneet ennen kuin silmiin laitetaan uudelleen linssiä.

  Mikäli silmään tulleet verisuonet olivat hävinneet, eikä silmissä ollut muita oireita ei piilolinssien uudelleen kokeilulle ollut mielestäni estettä.

  Varmistiko optikko näiden uusien linssien istuvuuden ennen kuin antoi sinulle sovituslinssit mukaan?

  Näkemättä silmiäsi minun on hankala sanoa johtuuko linssien sopimattomuus linssin huonosta istuvuudesta vai onko silmässäsi jotain sellaista joka aiheuttaa linssien sopimattomuutta. Esimerkiksi kuivasilmäisyys voi aiheuttaa ongelmia, vaikka linssi olisikin mitoiltaan sopiva.

  Toivottavasti sinulle löytyy piilolinssit, jotka soveltuvat silmääsi ja toimivat niissä hyvin.

 7. Hei ja kiitos vastauksestasi.

  Silmäni verisuoneet eivät tuon ensimmäisen kokeilun kohdalla olleet hävinneet kuin nimellisesti mutten jotenkin ollut osannut ajatella asiaa ennen tuota ensimmäistä uutta paria silmissä. Suunnittelinkin nyt antavani silmieni rauhoittua kunnolla ja vasta suonten hävittyä mahdollisesti kokeilla näillä lopuilla neljällä parilla.

  Uusienkaan linssien istuvuutta ei varmistettu, ilmeisesti sekään ei kuulu normaaliin palveluun (kuten ei esim jälkitarkastuskaan, onneksi edes jonkinasteiseen pääsee pyytämällä/vaatimalla). Mutta eipä kyllä tuntunut taas omakaan järki täydellä teholla pelaavan kun en itsekään älynnyt pyytää sitä tarkastamaan..

  Täytyy kyllä myöntää että monta kertaa on jo tullut harkittua siirtymistä asioimaan toisaalle mutta asia on vähän näin persaukisena työttömänä oleillessa jäänyt. Jonkinlaisena ajatuksenani olikin mahdollisesti saada “uudet” silmälasini vihdoin ja viimein istumaan päähäni ja löytää jotkut sopivat kertakäyttöiset piilolinssit ainakin väliaikaiseen käyttöön jonnekkin syksyn talven pintaan. Ja tuon pienen käytön opettelun/opitun muistelun jälkeen mahdollisesti kokeilla joitakin jatkuvakäyttöisiä piilolinssejä sitten toisaalla. Toisaalta taas tätä viestiä kirjotteassani kävin pohtimaan että vaikka jotkut hyvältäkin tuntuvat ja ainakin muka sopivat kertakäyttöiset linssit tuolta löytäisinkin niin pystyisikö sitä siltikään lopettamaan tuota onko nämäkään nyt hyvät tai voiko näistä olla silmälle jotain haittaa stressausta.

  Mutta pienestä takapakista huolimatta on noiden jo kokeiltujenkin linssien käyttö ollut aika hienoa, mukavaa nähdä hyvin ilman niitä rasittavia ja jatkuvasti tiellä olevia laseja. 😀

 8. Hei Mika!
  Toisen työn arvosteleminen tilannetta aivan täysin tuntematta on aina vaarallista.

  Sen verran voinen kuitenkin sanoa, että henkilökohtaisesti en antaisi asiakkaalle oikeastaan missään tapauksessa linssejä mukaan ilman tarkastusta. Näin voisin menetellä korkeintaan silloin kun joku tuttu asiakas, jonka silmät olen aikaisemmin tutkinut, haluaa vaihtaa linssityyppiä. Tällöin voin antaa hänelle yhden parin linssejä mukaan ja pyytää laittamaan ne silmiin tarkastuspäivän aamuna.

  Toki asiakkaan pitäisi pystyä myös luottamaan optikkoonsa. Tällöin yhteistyö toimii parhaimmalla mahdollisella tavalla.

 9. Äiti says

  Hei,

  Poikani sai vajaa vuosi sitten 12-vuotiaana ensimmäiset silmälasinsa optikon näöntarkastuksen perusteella. Nyt hän on menossa optikolle uuteen näöntarkastukseen, koska hän ei näe mielestään koulussa enää riittävän hyvin taululle. Poika harrastaa jalkapalloa ja haluaisi käyttää treeneissä ja peleissä piilolinssejä, koska silmälaseja ei voi niissä oikein käyttää eikä näkökyky ilman laseja ole hänen mukaansa enää ihan riittävä pelaamiseen.

  Minua arveluttaa nyt, voinko luottaa 13-vuotiaan kohdalla optikon tutkimukseen piilolasien soveltuvuuden arvioinnissa, vai kannattaisiko kääntyä silmälääkärin puoleen, kun lääkäri ei ole tutkinut silmiä kertaakaan likinäköisyyden ilmettyä? Pystyykö lääkäri havaitsemaan joitakin sellaisia esteitä piilolasien käytölle, joita optikko ei mahdollisesti tutkimuksissaan löytäisi?

 10. Hei Äiti!
  Olen kirjoittanut oman kirjoituksen siitä minkä ikäisenä piilolinssien käyttämisen voi aloittaa.

  Nykyään tuntuu siltä, että harrastuksien johdosta yhä useammat miettivät hyvinkin nuorena linssien hankkimista.

  Nuorten kasvavien silmien kanssa piilolinssien käytössä on oltava järki matkassa eikä linssejä saa missään tapauksessa saa käyttää jatkuvasti.

  Optikko osaa kyllä tutkia nuorenkin silmän ja havaitsee mikäli siellä on esteitä linssien käytölle.

  Jos kuitenkin tilanne on se, että silmälääkäri ei ole missään vaiheessa tutkinut silmiä on tämä hyvä tehdä aika ajoin. Lisäksi ainakin itse optikkona olen nuorten kohdalla monesti sitä mieltä, että haluan silmälääkärin mielipiteen linssien käytön aloittamisesta.

 11. Inhottavin tutkimusvaihe on ylivoimaisesti se, kun yläluomea joudutaan pakottamaan kiilan tapaisella kokonaan “nurin/ympäri”. Miksiköhän? Näin on aikakin mulle tehty melkein joka kerta. Ensitutkimuksesta alkaen, ja myös välitsekkauksessa. Optikko on kyllä varoitellut “hieman” toimenpiteen epämukavuudesta ja todennut että on papillaa tai röpelöinen sisäluomi. Melkein pelottaa tuo tutkimus, kun se on taas edessä. Onko muilla samaa kokemusta?

 12. Hei Justus!
  Tuo luomen alle katsominen on tosiaan osasta asiakkaista hyvinkin ikävän tuntuista.

  Itseasiassa moni asiakas kokee luomen takaisin kääntymisestä tulevan tunteen kaikkein epämukavimpana.

  Itsekään en henkilökohtaisesti pidä tästä tutkimuksesta ollessani “asiakkaana” toisella optikolla.

  Luomen alle katsotaan, jotta nähdään, että luomen sisäpinnalla ei ole piilolinssejä räpätyksen yhteydessä hankaavia epätasaisuuksia, kuten papillaa.

  Kannattaa kertoa seuraavan kerran tutkimukseen mennessä, että koet epämukavana luomen käännön. Näin optikko osaa huomioida tämän tutkimuksessaan ja tekee luomen käännön mahdollisimman varovasti.

 13. Lellu says

  Hei, olen 16 vuotias tyttö ja käyttänyt nyt kolme vuotta silmälaseja. Olen halunnut käyttää piilareita heti kun lasit sain mutta vanhempien kieltojen takia en ole semmoisia päässyt hankkimaan. Viimein kun luvan sain varasin ajan optikolle näöntarkastukseen jossa samalla oli piilarikokeilua. Näöntarkastuksessa selvisi että näköni oli huonontunut sen verran että tarvitsisin uudet linssit. Silmää tutkiessa optikko sanoi vasemman silmän sarveiskalvon olevan kuulemma hankauksesta rasittunut joten siihen ei voi testata piilolinssiä ennen kuin se on parantunut itsestään 4 päivään mennessä. Joten testailtiin sitten vain oikeaan silmään piilaria ja sehän ei ongelmitta tietenkään sujunut sillä räpäytysrefleksini on todella herkkä. Mutta lopulta sain piilarin silmääni ja sen pois ottamiseen meni alle sekunti. Tästä tunnin kestävästä tutkimuksesta maksoin 45 euroa. Mutta optikko varasi uuden ajan toiseen piilarikokeiluun jotta sitä voisi testata myös vasempaan silmään ja sillä kerralla saisin kokeilu linssit mukaani, rupesi sitten mietityttämään että joudunko maksamaan siitäkin kerrasta saman verran vai kenties ennemmän, sillä se olisi aika tyhmää. En ole varautunut moneen käynti kertaan eikä ole vanhempanikaan. Ja vielä piilolinssi tarkastuksetkin maksaa ja sitten piilolinssi paketin osto ja kuulemma tarvitsen uudet linssitkin laseihin niin tulee kyllä kalliiksi.

 14. Hei Lellu!
  Ainakin niissä liikkeissä, joissa olen työskennellyt, ei seuraavista käynneistä ole veloitettu lisää. Jos ensimmäisellä käynnillä ei ole saatu sovitusta ja käytönopastusta loppuun on sille varattu uusi aika. Tämä on sisältynyt samaan hintaan ensimmäisen kanssa.

  Myöskään koelinssien kanssa tehtävästä kontrollista ei ole veloitettu lisämaksua.

  Varmasti en kuitenkaan pysty sanomaan onko kaikissa liikkeissä vastaava käytäntö. Toki voit halutessasi varmistaa asian vaikka soittamalla. Tästä ei taatusti kukaan pahastu.

  Monessa paikassa tarkastusmaksu veloitetaan heti ensimmäisen käynnin jälkeen. Tämä johtuu siitä, että tässä vaiheessa asiakkaan kanssa on tehty töitä yleensä lähes tunti ja aina on olemassa vaara, että asiakas ei tulekaan uudelleen liikkeeseen. Tällöin maksu jäisi helposti saamatta.

 15. Elenn says

  Hei!

  Olen 19-vuotias tyttö, ja olen käyttänyt piilolinssejä jo noin 5-6 vuotta (en tarkalleen muista, koska aloitin). Kaikki on yleisesti ottaen mennyt hyvin. Kävin ehkä muutama vuosi sitten optikolla tarkastuttamassa silmäni ja kaikki tuntui olevan ok. Optikon mukaan piilarit sopivat minun silmiini hyvin. Minua on kuitenkin alkanut mietityttämään mahdolliset alkavat silmäsairaudet, olenhan käyttänyt piilareitani jo melko kauan. Olisiko minun syytä käydä silmäkontrollissa (lääkärillä vai optikolla?) ja mikä on piilareiden maksimi käyttöikä? Omistan toki myös lasit, mutta pidän enemmän piilareiden käytöstä. Olen myös harkinnut laser-leikkauksen mahdollisuutta tulevaisuudessa. Näkö on minullasen verran huono ja hajataittoakin on. Olisiko se mielestäsi järkevää? Piilareiden käyttö on sujunut minulta hyvin. Ainoa ongelma on silmien ajoittainen kuivuminen ja ärtyminen, välillä yritän pitää lepopäiviä ja käyttää laseja. Mitä silmätippoja suosittelisit kuiville silmille? Erityisesti aamuisin piilareiden laitto väsyneisiin ja kuiviin silmiin ei ole mikään mukava toimenpide. Lisäksi silmäni ovat aluksi, kun olen laittanut piilareiden (tai esim kirkkaasti valaistussa kaupassa) hyvin valoherkät, onko tämä normaalia?

  Kiitos vastauksista etukäteen! Hieno ala tämä optikon ammatti, kiinnostaa minua kovasti. 🙂

 16. Hei Elenn!

  Kyllähän tämä optinen ala on minustakin ihan mukava:)

  Suosittelisin sinua varaamaan ajan optikolla piilolinssikontrolliin.

  Piilolinssikontrollissa käyntiä suositellaan piilolinssien käyttäjille tehtäväksi vuosittain. Optikko pystyy varmistamaan piilolinssien sopivuuden silmillesi ja varmistamaan onko käytössä oleva linssi paras linssi silmillesi. Samalla sinun kannattaa kertoa tuosta silmien valoherkkyydestä ja kuivuudesta optikolle.

  Käynnin yhteydessä voitte jutella myös sinulle sopivista silmätipoista

  Se että silmäsi reagoivat kuivumisella ja ärtymisellä viittaisi siihen, että jotakin muutoksia pitäisi tehdä linssiin sekä käyttötottumuksiin. Näin netin välityksellä en pysty sanomaan kuitenkaan mitään tarkempaa, kun en pääse tutkimaan silmiäsi.

  Laserleikkauksen sopivuudesta sinulle en valitettavasti pysty ottamaan kantaa. Tässä asiassa sinun kannattaa varmasti lähestyä tahoa, joka tekee leikkauksia. Valitettavasti en tunne laserleikkauksia niin hyvin, että uskaltaisin oikeastaan sanoa niistä mitään varmaa. Laserleikkauksia tekevät lääkärikeskukset kertovat varmasti mielellään lisää niistä.

 17. Hanna says

  Olipa mielenkiintoinen postaus!

  Asiakkaan on todellakin hyvin hankala tietää, onko piilarisovitus tehty hyvän tavan mukaisesti.

  Itse päätin pari vuotta sitten rohkaistua kokeilemaan piilolaseja. Asun isossa kaupungissa, missä optikkoliikkeissä on valinnan varaa. Päädyin varaamaan ajan isoon ja tunnettuun liikkeeseen.

  Nyt jälkeenpäin miettiessä sovitus ei todellakaan edennyt postauksessa esitetyllä tavalla.

  Ensin minulle tehtiin ihan norminäöntarkastus. Tämän jälkeen mikroskoopilla kurkattiin silmiin ja luomet käännettiin. Sitten minulle opetettiin linssin laittaminen silmään ja sen ottaminen sieltä pois. Siinä välissä optikko kysyi, että tuntuuko linssi hyvältä ja näkyykö hyvin. Vastasin molempiin kohtiin myöntävästi, jonka jälkeen minulle kerrottin että voisin tulla hakemaan tilaamani piilolinssit parin päivän kuluttua. Aikaa meni alusta loppuun alle puoli tuntia. Mistään jälkitarkastuksesta ei ollut edes mainintaa.

  Linssejä hakiessani pyysin piilolinssimääräystä itselleni, mutta sitä ei minulle annettu. Minulle kerrottiin, että en tarvitse reseptiä itselleni, sillä kun tulen seuraavaksi ostamaan heiltä linssejä, niin he näkevät tietoni koneelta. Tällä he tietenkin halusivat varmistaa, että jatkossa ostaisin linssini heiltä. Tiesin silloin, että he tekivät tässä asiassa väärin, mutta en jaksanut alkaa kinaamaan tai penäämään oikeuksiani. Olin kuitenkin maksanut sovituksesta sen 30 tai 40 euroa, joten tietenkin minulla olisi ollut oikeus saada tutkimustulokset paperilla mukaani. Mutta eikö kaikki samat tiedot ole myös linssipaketissa?

  Jossain välissä kävin liikkeessä kyselemässä, että onko se normaalia, että en pysty pitämään linssejä päässäni kuin pari tuntia kerrallaan, kun silmät tuntuu kuivuvan niin paljon. Vastaukseksi sain, että silmät eivät voi kuivua käyttämieni linssien kanssa, koska kyseessä on sellaiset linssit, jotka vapauttavat kosteutta joka kerta kun räpäyttää. No, olen sitten räpytellyt aika paljon…

  Tästä on nyt pari vuotta aikaa. Silloin ostamani linssit ovat nyt kuluneet loppuun (ostin kertislinsseä, joita olen käyttänyt vain erityistapauksissa). Nyt olen miettinyt, että pitäisi ostaa lisää. Ei kyllä tee mieli mennä enää siihen samaan liikkeeseen. Lisäksi varmaan joku sellainen jälkitarkastuksen tyyppinen juttu olisi hyvä, vaikka olenkin käyttänyt linssejä vain satunnaisesti?

  • Hei Hanna!
   Mukava kuulla, että kirjoituksestani oli hyötyä.

   Ikävä kuulla, että piilolinssisovituksesi ei ole mennyt ihan hyvän piilolinssisovituksen käytännön mukaan ja linssitkään eivät ole tuntuneet hyviltä.

   Omasta mielestä jälkitarkastus on hyvin tärkeä osa piilolinssisovitusta. Tällöin pystytään oikeasti varmistamaan miten linssi toimii pidemmän käytön jälkeen.

   Itse toimin niin, että varsinaisen sovituksen yhteydessä annan asiakkaalle mukaan koeparin tai koepareja linssejä linssityypistä riippuen ja pyydän käyttämään niitä aktiivisesti ennen kontrollia.

   Esimerkiksi kun asiakkaalle on sovitettu kertakäyttölinssit, annan hänelle viisi paria linssejä mukaan ja pyydän viimeisen parin kanssa linssit silmissä jälkitarkastukseen. Yleensä tämän jakson aikana asiakas huomaa, jos linssin kanssa on jotakin tuntemuksia tai näkö ei ole toivotulla tasolla. Näin asiakkaan ei tarvitse ostaa “sikaa säkissä”. Lisäksi uskon, että tällä tavalla saavutetaan myös tyytyväisemmät asiakkaat.

   Itse en voi toki tietää miksi jälkitarkastus on jätetty sinun tapauksessa väliin. Osassa liikkeistä tästä voidaan luopua ihan tehokkuusajattelun takia. Kun yhden asiakkaan kanssa vietetään mahdollisimman vähän aikaa, niin vastaavasti eri asiakkaita ehditään tutkia mahdollisimman paljon. Välillä myös osa asiakkaista on niin kiireisiä, että heissä ajatus jälkitarkastuksesta herättää ihmetystä etenkin jos linssit tuntuvat heti hyviltä silmissä.

   Uusia piilolinssejä hankkiessa suosittelisin sinua varaamaan optikolle ajan piilolinssisovitukseen. Sinun kannattaa ottaa mukaan linssipari nykyisiä linssejäsi ja kertoa optikolle minkälaisia ongelmia sinulla on ollut linssien kanssa.

   Piilolinssipaketista näkyy kaikki linssin mittatiedot. Tämän takia puuttuvasta piilolinssimääräyksestä ei ole mitään haittaa. Siinä olet oikeassa, että piilolinssimääräys olisi kyllä kuulunut sinulle.

   Kerroit että silmäsi ovat kuivuneet nykyisten linssien kanssa, etkä ole voinut niitä käyttää kunnolla. Nykyään on saatavissa niin sanottuja silikonihydrogeeliä sisältäviä linssejä. Yleensä nämä toimivat hyvin myös kuivissa silmissä.

   Olen kirjoittanut aiemmin kirjoituksen kuivista silmistä ja piilolinssien käyttämisestä.

   Mikäli optikko ei piilolinssisovituksessa itse ehdota, että saisit muutamia koepareja linssejä mukaan, niin sinun kannattaa kysyä tätä. Lisäksi voit kysyä jo piilolinssisovitusta varatessasi, että kuuluuhan sovitukseen myös jälkitarkastus.

   Toivottavasti löydät optikon, joka tekee työnsä huolella sekä ammattitaidolla ja löydätte sinulle sopivat piilolinssit!

 18. Hanna says

  Kiitos hyvistä ohjeista ja vinkeistä. Täytyypä tässä piakkoin varata uusi sovitusaika, ja nyt kiitos kirjoitustesi, olen paljon viisaampi myös kyselemään sovituksessa oikeita kysymyksiä optikolta. Jotenkin tuntuu vaan hassulta, että jos tehokkuuden nimissä jätetään jäkitarkastukset tekemättä. Kyllä minä ainakin olisin valmis maksamaan sovituksesta vaikka vähän enemmän, jos tietäisin että se tehdään kunnolla ja hyvän tavan mukaisesti. Maallikkona näistä asioista tietäminen on kuitenkin vähän hankalaa. Mutta kiitos vielä kerran! 🙂

  • Hei Hanna!
   Mukava kuulla, että blogistani on ollut sinulle apua!
   Itselleni suurin motiivi blogin pitämiselle onkin pystyä tarjoamaan netissäkin oikeaa tietoa näkemisestä yleensä ja etenkin piilolinssien käyttämisestä.

 19. minä says

  Oon tavannu ihmisii, joiden luomii ei oo käännetty piilarisovituksessa. Miksei kaikilla käännetä?

  • Hei!
   Piilolinssisovituksessa luomi pitäisi kääntää, jotta nähdään onko luomen sisäpinnalla joitakin tekijöitä jotka voivat vaikuttaa piilolinssien käyttöön.

   Välillä luomen kääntäminen menee jopa niin huomaamattomasti, että asiakas ei edes välttämättä huomaa tätä.
   Jos luomi on jäänyt kääntämässä, niin silloin syynä täytyy olla, että jostain syystä optikko ei ole tehnyt tutkimusta ohjeistuksen mukaan.

   Joissain yksittäistapauksissa luomen kääntämättömyyteen syynä voi olla sekin, että asiakas on pelännyt luomen kääntämistä niin paljon, että se ei ole onnistunut.