Lentäjän näkövaatimukset armeijassa ja siviili-ilmailussa

Tilaa piilolinssit tai aurinkolasit Lensonilta

Nopea toimitus - Aina edulliset hinnat - Ilmainen palautus

Tilaa nyt Lensonilta

Lentäjäksi aikovan täytyy täyttää melko tiukat näkövaatimukset riippumatta siitä onko kyseessä armeijassa lentäjäksi tai liikennelentäjäksi aikova. Vaatimukset eivät kuitenkaan ole samanlaiset ja lisäksi eri lentoyhtiöillä voi myös olla omia vaatimuksia näkökyvylle.

Siviili-ilmailun näkövaatimukset

Siviili-ilmaisussa henkilökunta jaetaan kahteen luokkaan eli ohjaamohenkilökuntaan ja muuhun henkilökuntaan. Näillä kahdella ryhmällä on eritasoiset vaatimukset näkemiselle.

Keskeisiä vaatimuksia ohjaamohenkilökunnalla ovat seuraavat seikat.

Näöntarkkuuden eli visus-arvon tulee olla kauas yhdellä silmällä vähintään 0,6 ja molemmilla silmillä 1,0 laseilla tai ilman laseja. Lisäksi lähinäölle, taittovirheen määrälle sekä silmien taittovirheen eroavaisuudelle sekä piilokarsastuksen määrälle on määritelty tietyt raja-arvot.

Näiden vaatimusten lisäksi henkilön näkökentän ja värinäön on oltava normaali. Kaksoiskuvat tai muuten epänormaali yhteisnäkö ovat ehdoton este, jolloin näkövaatimukset eivät täyty.

Silmälasien käyttäjällä on oltava varalasit aina lennolla mukana koneessa.

Muun henkilökunnan kohdalla näöntarkkuusvaatimus on yhdellä silmällä vähintään 0,5 ja molemmilla silmillä 1.0 laseilla tai ilman.

Myös muulle henkilökunnalle on määritelty maksimi taittovirheen määrä ja taittovirheen eroavaisuuden määrä silmien kesken. Nämä kriteerit ovat kuitenkin lievemmät kuin ohjaamohenkilökunnalla.

Yhteisnäön eli binokulariteetin, värinäön ja näkökentän suhteen terveysvaatimukset ovat samanlaiset kuin ohjaamo-henkilökunnalla.

Lentoyhtiöillä voi olla vielä omia vaatimuksia näkökyvylle. Esimerkiksi taitovirheen määrän suhteen voidaan olla tiukempia.

Nämä arvot perustuvat useiden Euroopan maiden siviili-ilmailuviranomaisten yhteisesti tekemiin ohjeistuksiin. Tarkempaa tietoa eri lentoyhtiöiden vaatimuksista saa suoraan lentoyhtiöistä.

Käsittääkseni näkökyky todistetaan lentäjiltä vaadittavalla kelpoisuustodistuksella, jonka ilmailulääkäri kirjoittaa. Uskoisin ilmailulääkärin tarvittaessa konsultoivan silmälääkäriä ennen todistuksen kirjoittamista.

Armeijan näkövaatimukset lentäjille

Ilmavoimilla on omat vaatimukset näkemiselle. Vuoden 2013 aikana vaatimukset ovat muuttuneet siten, että silmälasit ovat sallittuja. Muutenkin näkövaatimukset ovat lieventyneet siitä mitä ne ovat olleet aikaisemmin. Ilman laseja näöntarkkuuden on oltava vähintään 0,5 ja laseilla korjattuna 1.0. Taittovirhettä saa olla maksimissaan +2.5 – -1.50. Värinäön on oltava virheetön.

Leikkauksilla korjattu näkö ei ole hakijoille sallittu.

Hornetin ohjaimiin ei kuitenkaan pääse lasit päässä. Tarvittaessa lentäjän näkö voidaan korjata taittovirhekirurgian avulla, mutta ennen koulutusta tehtyä leikkausta ei sallita.

Tarkempaa tietoa saa suoraan puolustusvoimilta.

Lentäjäksi pyrkivän pitää ilmoittaa hakupapereissa onko hänellä silmälaseja käytössä. Jos lasit ovat käytössä, niin hakupapereissa pitää kertoa minkälaiset.

Tarkemmin näkö ja muut terveysvaatimukset testataan valintakokeessa.

Tilaa piilolinssit tai aurinkolasit Lensonilta

Nopea toimitus - Aina edulliset hinnat - Ilmainen palautus

Tilaa nyt Lensonilta

Muut kirjoitukset samasta aiheesta

Kysy optisen alan ammattilaisilta

Blogissa kerrotaan näkemiseen liittyvistä asioista ja vastataan lukijoiden kysymyksiin. Tähän mennessä olemme vastanneet noin 1 000 kysymykseen. Kysymyksesi voit lähettää täältä tai kommentoida aiheeseen liittyvää kirjoitusta.


Lähetä kysymys optikolle täältä
Piilolinssioptikko Facebookissa